نمونه کارت های فلوریاس دارای تنوع بسیاری است.

برای مناسبت های مختلف مانند تولد، روز مادر، روز پدر، سالگرد ازدواج، موفقیت های تحصیلی، تشکر و قدردانی نیز کارت های متفاوتی را در نظر گرفته ایم.

کارت های کوچکی که کنار گل ها قرار می گیرند ممکن است زیاد به چشم نیایند اما می توانند بسیار مهم باشند.

این کارت ها اغلب از طریق پایه بر روی انواع گل ها قرار می گیرند و در برخی موارد به شکل های دیگری بر روی گل ها نصب می شوند.

علاوه بر این کارت ها برای این که گلی که دریافت می کنید  و یا هدیه می دهید خاص تر شود، می توانید کارت پستال صوتی فلوریاس را سفارش دهید.

گل فروشی آنلاین فلوریاس همراه با کلیه سفارشات کارت پستال صوتی را برای شما در نظر گرفته است که می توانید متن دلخواه خود را نیز بنویسید تا بر روی آن چاپ گردد.

در صورتی که این کارت را نمی خواهید از نمونه کارت های زیر کد کارت دلخواه خود را انتخاب کنید و در هنگام سفارش در قسمت مشخص شده وارد نمایید تا سفارش خود را با کارت انتخابی دریافت نمایید.

جهت دریافت مدل های بیشتر و متنوع تر ما را در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید.

گل فروشی

کد 1

کارت تبریک فلوریاس

کد2

کارت تبریک فلوریاس

کد3

کارت تبریک فلوریاس

کد4

کارت تبریک فلوریاس

کد5

کارت تبریک فلوریاس

کد6

کارت تبریک فلوریاس

کد7

کارت تبریک فلوریاس

کد8

کارت تبریک فلوریاس

کد9

کارت تبریک فلوریاس

کد10

کارت تبریک فلوریاس

کد11

کارت تبریک فلوریاس

کد12

کارت تبریک فلوریاس

کد13

کارت تولد فلوریاس

کد14

کارت تبریک فلوریاس

کد15

کارت تبریک فلوریاس

کد16

کارت تبریک فلوریاس

کد17

کارت تبریک فلوریاس

کد18

کارت تبریک فلوریاس

کد19

کارت تبریک روز پدر فلوریاس